FRYSLÂN KONFERENSJE’ 2020 UITGESTELD NAAR 2-4 JUNI 2021

 Goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn is en blijft een belangrijke wens die leeft bij alle (medisch) professionals. Daarom organiseren wij jaarlijks de tweedaagse bijeenkomst voor medici en bestuurders van de zorginstellingen uit de regio Kop van Noord-Holland, beter bekend als

‘DE FRYSLÂN KONFERENSJE’

Helaas heeft de COVID-19 ons doen besluiten dit najaar geen Fryslân Konferensje te organiseren, maar deze uit te stellen naar 2-4 juni 2021. Dit onder voorbehoud van de situatie op dat moment.

Locatie: Hotel Blooming in Bergen in combinatie met Merlet in Schoorl

Namens de voorbereidingscommissie Fryslân Konferensje hoop ik u van harte te mogen ontvangen volgend jaar.

Zodra het programma bekend is, zullen wij hier uitgebreid over communiceren en is het mogelijk u reeds aan te melden. Blijf op de hoogte via de website: www.fryslankonferensje.nl