Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw verblijf moet annuleren.
Afhankelijk van de termijn waarbinnen u annuleert hebben wij voor u al kosten gemaakt. Daarom werken wij met de volgende annuleringsregeling.

  • Indien binnen drie maanden tot twee maanden voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt 15% van het geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Indien binnen twee maanden tot één maand voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt 35% van het geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Indien binnen één maand tot 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt 60% van het geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Indien binnen 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt 85% van het geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de bijeenkomst, wordt het gehele geraamde factuurbedrag in rekening gebracht.

 

Hieronder vindt u bovenstaand samengevat in een tabel:

Annulering bijeenkomst Percentage annuleringskosten
Meer dan 6 maanden 0%
3 tot 6 maanden 10%
2 tot 3 maanden 15%
1 tot 2 maanden 35%
14 dagen tot 1 maand 60%
7 tot 14 dagen 85%
Minder dan 7 dagen 100%